CONTACT

CONTACTEER ONSbij voorkeur SMS of Whatsapp bericht en ik bel je later terug

 
 
 
 

PRIVACY VERKLARING MBT PERSOONSGEGEVENS - WANT OOK WIJ ZIJN BEZORGD OM JULLIE PERSOONSGEGEVENS!

 


ALGEMEEN:


Bij FUN2TENNIS VZW hechten we belang aan de privacy van onze lesvolgers en websitebezoekers. Daarom heeft deze privacyverklaring de bedoeling je te informeren over hoe we bij FUN2TENNIS VZW jouw persoonsgegevens verwerken en er zorg voor dragen. Het begrip persoonsgegevens omvat al de informatie die we van jou hebben. Wij willen je gegevens veilig en met respect verzamelen en verwerken om onze dienstverlening naar jou toe te verbeteren.

Laatste update privacyverklaring: 27 mei 2018.


WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS:


FUN2TENNIS VZW, met maatschappelijke zetel te Zepstraat 60b, 2811 Hombeek, België met ondernemingsnummer BTW BE 0692795774 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De benoemde functionaris voor de gegevensbescherming die toezicht houdt op de bescherming van jouw persoonsgegevens en die je kan aanschrijven bij het uitschrijven van communicatie kan je bereiken via info@fun2tennis.be


WELKE PERSOONGEGEVENS VERWERKEN WE:


In dit onderdeel leggen we je per dienst uit welke persoonsgegevens we van je kunnen verwerken, waarom en wat we met die gegevens doen. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we je gegevens bewaren.


1. Service


Wanneer je één van de verantwoordelijken een vraag stelt via de telefoon, via onze social media pagina’s, e-mail, via het contactformulier op de website kunnen we jouw persoonsgegevens vragen om je vraag af te handelen (vb. inschrijving voor een tenniskamp of tennisles) en om opnieuw contact met je op te kunnen nemen.

Welke gegevens?

De gegevens die we van je kunnen verzamelen zijn je naam, je adres, je telefoonnummer en/of je e-mailadres. Dit doen we om jouw vragen te kunnen beantwoorden & je inschrijving op de gepaste manier te kunnen verwerken voor onze diensten gepast te kunnen vervullen.

Als je via onze social media pagina’s een vraag stelt kunnen wij uiteraard jouw gebruikersnaam, social media profiel en berichten (indien deze openbaar zijn) te zien krijgen. Wij nemen deze gegevens niet op in onze eigen systemen en gebruiken deze enkel om op je vragen te kunnen antwoorden.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

Wij verzamelen bovenstaande gegevens om jouw vragen spoedig en correct af te handelen en om onze service te verbeteren en een gepaste oplossing voor jullie tennisvragen aan te bieden. Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen binnen FUN2TENNIS VZW die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We behouden jullie gegevens in onze systemen voor minstens 5 jaar. Zo kunnen we de historiek gebruiken om gepaste tennis oplossingen voor jullie aan te bieden. We geven een beperkt aantal van jullie gegevens (naam, telefoon nummer, links-rechtshandig,…) door aan onze trainers om gepaste communicatie met jullie te voorzien in het uitoefenen van hun taak als trainer. Bij inschrijving voor tenniskampen en tennislessen publiceren we ook foto's op onze website en/of sociale media profielen. Wanneer dit niet gewenst is, gelieve dit op voorhand per e-mail te melden op info@fun2tennis.be


2. Boekhouding en facturatie


Welke gegevens?


Wanneer je om een factuur verzoekt, worden de volgende gegevens opgevraagd: klantenkaartnummer, voornaam, achternaam,, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer en indien van toepassing je BTW-nummer.


Voor welke doelen verwerken we je gegevens?


Wij verwerken deze gegevens enkel om, op jouw verzoek, een factuur op te maken en deze aan jou te bezorgen. Deze verwerking van jouw gegevens is toegestaan omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een onderliggende koop. Het opstellen van een factuur is namelijk een contractuele opvolging, na de aanvraag van een dienst (tennisles, tenniskamp,…).


Hoe lang bewaren we je gegevens?


De factuur en de bijbehorende gegevens bewaren we gedurende zeven jaar. Wij zijn wettelijk verplicht dit zolang bij te houden.


3. Website


Als je de website bezoekt verzamelen we geen gegevens. We kunnen enkel op een geaggregeerd niveau (vb. Mechelen) weten wie onze website bezoekt, maar niet op individueel niveau.


4. Social media


We zijn aanwezig op verschillende social media platforms waaronder Facebook, Instagram.


Welke gegevens?


Wanneer je met ons contact opneemt via deze pagina’s is het mogelijk dat wij gegevens van jou ontvangen. Als je bijvoorbeeld commentaar plaatst, foto’s/video’s uploadt, een privé bericht verzendt of onze pagina volgt/leuk vindt,... kunnen wij -afhankelijk van jouw instellingen- je (gebruikers)naam, foto, woonplaats, e-mailadres, berichten,... te zien krijgen.


Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?


Wij bij FUN2TENNIS VZW nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens en je vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.